امروز فهمیدم که دکتر به خانوادم گفته این بیماری عواقب خوبی نداره و بهش امیدی نیست 
/ 2 نظر / 18 بازدید
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
6 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
4 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
12 پست
دی 92
11 پست
آذر 92
12 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
10 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
14 پست
تیر 92
17 پست
خرداد 92
40 پست